Lite bridgefakta
 


Bridgen har utvecklats ur whist på 1890-talet. Dagens moderna bridgesystem har sitt ursprung ur Culbertsons idéer. Man spelar i par, mot andra par. Spelet går ut på att ta så många stick som möjligt. Det speciella med bridge är budgivningen. Genom budgivningen talar man om sin hands styrka i honnörspoäng eller spelstick och kortfördelning. Upplysningarna kan ges i öppningsbud, kravbud, spärrbud, frågebud, dubblingar etc. Slutbud är uppnått när tre spelare i följd passat, och den som först bjöd slutbudets färg (eller sang) är spelförare. När motspelarna spelat ut lägger spelförarens partner, träkarlen, upp sina kort, som helt sköts av spelföraren. Många som spelar kort tror att tävlingsbridge precis som de flesta andra kortspel mycket handlar om att ha ”tur med korten”, men så är inte fallet, varför återkommer vi till längre ned i texten.

Hur får man poäng?
Poäng får man genom att vinna stick. Ett stick är när varje spelare spelat ett kort. Den som då spelat det högsta kortet vinner sticket.

Hur går själva spelet till?
Bridge är ett kortspel för fyra personer. Spelarna som sitter mitt emot varandra bildar par och spelar tillsammans. Bridge spelas med en helt vanlig kortlek där alla 52 korten delas ut och varje spelare således får 13 kort. Det betyder att det finns 13 stick att vinna för vardera paret.

Varje spel (kallas giv) består av två moment. Det första momentet är att man har en budgivning där varje spelare i tur och ordning konkurrerar om att försöka bjuda högst. Den som bjuder högst vinner budgivningen och detta ligger då till grund för det andra momentet, själva spelet. Vanliga andra spel som liknar bridge i det här med att ha en budgivning är 4-mans whist och plump. I båda dessa spel kontrakterar man sig för ett spel innan man spelar och ser hur det lyckades.

Spelet går alltså ut på att, tillsammans med sin partner, ta det antal stick som man tidigare kontrakterat sig för. Om man inte ”vann” budgivningen spelar man försvar och då försöker man givetvis se till att den andra sidan misslyckas med sin uppgift. Flera varianter finns här i spelet där man ges bonuspoäng om man bjuder till vissa nivåer i antal stick, det finns zoner som ger mera poäng och riskerar större utbetalningar om man misslyckas och motståndarna kan ”dubbla” kontraktet för att få mer poäng när de tror den andra sidan kommer att misslyckas. Vid budgivningen används oftast ”budlådor” där man också har lathund som hjälp för poängberäkning om det behövs.

Inget turspel!
Vid en bridgetävling är det slutsumman av varje spel som jämförs mellan det antal bord som varit med och tävlat. De fyra spelarna kallas, och sitter, efter våra väderstreck. Nord och Syd spelar tillsammans mot Öst och Väst. Man har en liten plastbricka med fyra fack. I dessa fack finns spelarnas kort. Alla som spelar given har alltså exakt samma kort som de andra som tävlar på ens plats. Då alla har exakt samma kort spelar det ingen roll om det är ess eller kungar, tvåor eller treor. Alla har ju exakt samma förutsättningar vad gäller korten och istället för tur gäller det att genom skicklighet vinna så mycket som möjligt tillsammans med sin partner.

Vid en tävling spelar man normalt sett ett antal brickor mellan 24 och 28 under en kväll. Dessa resultat överförs sedan genom sammanräkning till ett protokoll och då får du ett slutresultat för hela tävlingen. Att spela så många givar tar normalt sett ca tre timmar. Det är alltså de olika givarnas resultat vid varje bord som kommer att jämföras med varandra och det är den jämförelsen som ligger till grund för vem som kommer att vinna! Det betyder att på varje giv tävlar Nord-Syd mot alla andra par som sitter Nord-Syd på just den given och inte som kan tyckas mot det par som sitter Öst-Väst som de faktiskt spelat mot.

Vill du lära dig mer om bridge, följ någon av nedanstående länkar: